ενδείξεις - αντενδείξεις

πρός τό δεῖν οὕτωΠροηγούμενα εὕσημον λόγον δῶτε
ΚΟΡΙΝΘΙΑ: Τόσες χιλιάδες ευρώ παίρνει ξεχωριστά ο κάθε δήμος για τα αδέσποτα! -…Τι κάνουν όμως είναι το ερώτημα!

αναρτήθηκε από : tinakanoumegk on : Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023 0 comments

 ΑΠΟ KORINTHIANNEWS

Παρακάτω θα διαβάσετε τα χρήματα που κατανέμονται στους δήμους της χώρας σχετικά με τις δράσεις σε ότι αφορά τα αδέσποτα ζώα.

Και το ερώτημα είναι το εξής σε ότι αφορά τουλάχιστον τους δήμους της Κορινθίας:

-Ο δημότης σε κάθε δήμο ξεχωριστά πόσο ενδιαφέρον έχει δει (από το δήμο του) για τα αδέσποτα;

-Μήπως με όλα αυτά τα χρήματα που δίνονται κάθε φορά στους δήμους για τα αδέσποτα θα είχε λυθεί το πρόβλημα (με τα αδέσποτα) σε μεγάλο βαθμό; Γιατί σε κάποιους δήμους της Κορινθίας φαίνεται να μην έχει γίνει σχεδόν τίποτα σε ότι αφορά τα αδέσποτα! Και αν δεν υπήρχαν και οι φιλόζωοι να αναλάβουν κάποιες δράσεις από μόνοι τους θα είχε χαθεί εντελώς ο έλεγχος!

5.000.000 ευρώ για τα αδέσποτα!

“5 εκατ. Ευρώ κατανέμονται στους δήμους της χώρας για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Πιο συγκεκριμένα το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στην κατανομή ποσού 5.000.000 ευρώ για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στους δήμους της χώρας, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023.

Η κατανομή του χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε Δήμο, πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική έκταση και τον μόνιμο πληθυσμό των Δήμων, καθώς και το ελάχιστο και μέγιστο ποσοστό επί του συνολικού ποσού χρηματοδότησης

Τι καλύπτουν τα χρήματα

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Υπουργείο Εσωτερικών, με τη χρηματοδότηση της παρούσας απόφασης, οι δικαιούχοι δήμοι δύνανται να καλύπτουν τις αναγκαίες δαπάνες για την κτηνιατρική φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, περιλαμβανομένων των στειρώσεων, των εμβολιασμών, των κάθε είδους θεραπειών, της ηλεκτρονικής σήμανσης και της καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ), της εύρεσης αναδόχου και της υιοθεσίας, της μεταφοράς σε καταφύγια, αναδόχους ή κτηνιατρεία, της περισυλλογής, της ταφής και της αποτέφρωσης νεκρών ζώων, της κάλυψης του κόστους συμβάσεων με κτηνιάτρους, καθώς και με το πάσης φύσης λοιπό προσωπικό που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος καθώς και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για τη συμμόρφωση των Δήμων με τις υποχρεώσεις του ν. 4830/2021.

Τα ανωτέρω ποσά αποδίδονται στους δικαιούχους με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων…” αναφέρεται μεταξύ άλλων στο in.gr.

Τα χρήματα που κατανέμονται στους δήμους της Κορινθίας:

ΑΠΟ ΣΟΥΚΑΡΑ: https://jennysworld.gr/?p=69820&fbclid=IwAR0Zqxb5E-le14owREAsSme0jfLzYf9sHb2NM4VTlZSGPkFejog8InUQCzM
Ετικέτες: