ενδείξεις - αντενδείξεις

πρός τό δεῖν οὕτωΠροηγούμενα εὕσημον λόγον δῶτε
ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΚΤΩΝ: ΤΙ ΚΑΝΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ. (για ενημέρωση, συγκρίσεις...) - Στην υλοποίηση εργασιών για την διαχείριση της παράκτιας ζώνης στο Καλαμάκι Δυτικής Αχαΐας προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς σήμερα Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024 ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης...

αναρτήθηκε από : tinakanoumegk on : Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024 0 comments

 

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΚΤΩΝ: ΤΙ ΚΑΝΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ. (για ενημέρωση, συγκρίσεις...)
2.
Στην υλοποίηση εργασιών για την διαχείριση της παράκτιας ζώνης στο Καλαμάκι Δυτικής Αχαΐας προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς σήμερα Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024 ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης, προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου.
Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν βασίζονται στη μελέτη με τίτλο «Προστασίας Ακτής Καλαμακίου Δυτικής Αχαΐας» που εκπονήθηκε προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα από τη διάβρωση των ακτών στην ευρύτερη περιοχή, τα οποία έχουν ξεκινήσει
εδώ και δύο περίπου δεκαετίες
Το έργο χρηματοδοτείται με 280.000 ευρώ μέσω του έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα».
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι ένας συνδυασμός κατασκευής ύφαλων προβόλων και τεχνητής αναπλήρωσης (εμπλουτισμού) της περιοχής. Επί της ουσίας πρόκειται για ένα έργο που θα πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένο τμήμα της ακτής με πιλοτικό χαρακτήρα και με στόχο, αφενός να μειωθεί ο ρυθμός της διάβρωσης της ακτής και αφετέρου να δημιουργηθεί δια του περιοδικού τεχνητού εμπλουτισμού ικανή ζώνη παραλίας ώστε να δύναται να φιλοξενεί τους λουόμενους κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.
3.
Παρασκευή, 21 Ιανουάριος 2022 16:23
13,7 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» για δύο πολύ σημαντικά έργα κατά της διάβρωσης των ακτών στην Π.Ε. Αχαΐας - Ο Νεκτάριος Φαρμάκης υπέγραψε τις αποφάσεις ένταξης
«Η διατήρηση και αποκατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος των ακτογραμμών της Δυτικής Ελλάδας είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας για τον τόπο και τους πολίτες. Προχωράμε βήμα - βήμα, με επιστημονική και σύγχρονη προσέγγιση, να εγκαινιάσουμε μία νέα εποχή όπου ακτές και άνθρωποι θα μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά και ο τόπος μας θα πάψει να βιώνει τον εφιάλτη της διάβρωσης των ακτών».
Αυτά, μεταξύ άλλων, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, υπογράφοντας την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» δύο πολύ σημαντικών έργων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών σε περιοχές της δυτικής Αχαΐας, οι οποίες διοικητικά ανήκουν στα όρια των Δήμων Πατρέων και Δυτικής Αχαΐας.
Συγκεκριμένα, ο κ. Φαρμάκης υπέγραψε δύο αποφάσεις ένταξης. Η πρώτη είναι τα «Έργα Αντιμετώπισης της Διάβρωσης των Ακτών Μονοδενδρίου - Βραχναιίκων - Τσουκαλαιίκων (Π.Ε. Αχαΐας) με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 10 εκατ. ευρώ και φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η δεύτερη είναι τα «Έργα Προστασίας Ακτής Καλαμακίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας» με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 3,69 εκατ. ευρώ και φορέα υλοποίησης το Δήμο Δυτικής Αχαΐας. Και τα δύο έργα έχουν προθεσμία ολοκλήρωσης στο τέλος του 2023.
Το πρώτο έργο, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και μικρό τμήμα ακτής των Ρογιτίκων, στοχεύει στην προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος από τη διάβρωση των ακτών αλλά και στην αναβάθμιση της ακτογραμμής.
Σε ό,τι αφορά τις ακτές του Μονοδενδρίου και των Βραχναιΐκων, προτείνεται η τεχνητή αναπλήρωση της ακτής σε μήκος 2,5 περίπου χλμ., ενισχυόμενη από επτά εγκάρσιους προβόλους, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος απωλειών του υλικού αναπλήρωσης. Η τεχνητή αναπλήρωση θα γίνει με καθαρή άμμο και το αρχικό μέγεθος ισούται με 7,5 μ., ώστε μετά την αποκατάσταση του προφίλ ισορροπίας του πυθμένα να προκύψει αύξηση κατά τουλάχιστον 3 μ. του πλάτους της ακτής ως προς την υφιστάμενη κατάσταση. Ακόμα, προτείνονται δύο παράκτια έργα προστασίας, ένα μεταξύ των περιοχών Ρογιτίκων - Μονοδενδρίου μήκους 750 μ. περίπου και ένα στην περιοχή Χατζίνα, στο τέλος της περιοχής Βραχναιΐκων, μήκους 450 μ. περίπου. Η θωράκιση θα κατασκευαστεί με κεκλιμένα πρανή φυσικών ογκολίθων στο βόρειο άκρο της περιοχής των Ρογιτίκων και στο δυτικό άκρο της περιοχής των Βραχναιΐκων. Τέλος, προς την πλευρά της παραλιακής οδού προβλέπεται διαμόρφωση πεζοδρομίου πλάτους 2,4 μέτρων.
Σε ό,τι αφορά την ακτή των Τσουκαλαιΐκων, προτείνεται η κατασκευή συστοιχίας έντεκα εγκάρσιων προβόλων με κεκλιμένα πρανή φυσικών ογκολίθων στην παράκτια ζώνη ανατολικά του αλιευτικού καταφυγίου Τσουκαλαιΐκων. Επίσης, προτείνεται η κατασκευή συστοιχίας δέκα ακόμα εγκάρσιων προβόλων με κεκλιμένα πρανή φυσικών ογκολίθων στην παράκτια ζώνη δυτικά του αλιευτικού καταφυγίου Τσουκαλαιΐκων. Τα εν λόγω έργα μειώνουν σημαντικά τη διαβρωτική επίδραση των κυματισμών στην ακτή.
Το δεύτερο έργο αφορά την προστασία και τεχνητή αναπλήρωση με φυσικά υλικά της ακτής Καλαμακίου για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης διάβρωσης που έχει ως συνέπεια την εκτεταμένη μείωση του πλάτους της ακτής, την καταστροφή τεχνικών υποδομών, την ανατροπή φυσικών πρανών και τη σημαντική υποβάθμιση του παράκτιου και υδατικού περιβάλλοντος. Επιπλέον η προστασία και αύξηση του πλάτους ακτής είναι το υπόβαθρο για τη διατήρηση και ανάπτυξη της αποδεδειγμένα πλούσιας βιοποικιλότητας. Προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί η κατασκευή ενός συστήματος ύφαλων προβόλων μήκους 50 μέτρων με διεύθυνση εγκάρσια προς την ακτογραμμή, με εκκίνηση πλησίον της ακτογραμμής και τεχνητή αναπλήρωση της ακτής. Συνολικά, θα τοποθετηθούν 28 πρόβολοι σε μήκος ακτογραμμής ίσο με 880 μέτρα.
«Είμαστε αποφασισμένοι να μην επιτρέψουμε να χαθεί άλλος χρόνος για τη Δυτική Ελλάδα και στο ζήτημα της διάβρωσης των ακτών. Οι ζημιές που και πρόσφατα, αλλά και παλαιότερα, έχουν σημειωθεί στις παράκτιες περιοχές, δείχνουν πως το ρολόι μετράει ήδη αντίστροφα και ένα ζοφερό μέλλον προδιαγράφεται εάν δε δράσουμε άμεσα. Έτσι, με ολοκληρωμένο σχεδιασμό, με τη συνεργασία των Δήμων και επιστημονικών φορέων, μπαίνουμε στην εποχή των απτών έργων. Πριν λίγο καιρό ολοκληρώσαμε τη μελέτη για την αποκατάσταση της βόρειας ακτογραμμής της Πάτρας και τώρα προχωράμε στην ένταξη των δύο πολύ σημαντικών έργων για την αποκατάσταση της ισορροπίας στη νότια και δυτική ακτογραμμή της Πάτρας και σε ένα σημαντικό έργο προστασίας και αναβάθμισης της ακτής στο Καλαμάκι της Δυτικής Αχαΐας. Συνεχίζουμε, για να μπορούμε να χαιρόμαστε τις ακτές μας και τα επόμενα πολλά χρόνια…» κατέληξε ο κ. Φαρμάκης.
4.
• ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (σελίδα της Περιφέρειας)
5.
Έργα προστασίας από την διάβρωση στην παραλιακή ζώνη Καλαμακίου από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
16:44 22-06-2021
Σε τεχνικές παρεμβάσεις για την προστασία και αναβάθμιση της παραλιακής ζώνης Καλαμακίου προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βάσει της προγραμματικής σύμβασης που υπέγραψαν σήμερα Τρίτη 22 Ιουνίου 2021, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης με τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας Σπύρο Μυλωνά.
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν χρηματοδοτούνται με 280.000 ευρώ από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “LIFE IP AdaptInGR” στο οποίο η Περιφέρεια συμμετέχει ως εταίρος κι έχει τη δυνατότητα να υλοποιεί πιλοτικές δράσεις σε τομείς τρωτότητας που θα λειτουργήσουν ως καλά παραδείγματα για μελλοντικές εφαρμογές. Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για τη διερεύνηση ήπιων τεχνικών αντιμετώπισης της διάβρωσης των ακτών στην ευρύτερη περιοχή της παραλίας Καλαμακίου.
Μέσω του προγράμματος LIFE η Περιφέρεια αναλαμβάνει να υλοποιήσει μέρος της εγκεκριμένης μελέτης που έχει εκπονήσει ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας για το σύνολο της ακτής.
Τα έργα που θα εκτελεστούν χωροθετούνται στον θαλάσσιο και κατά ελάχιστο τμήμα στο χερσαίο χώρο. Αποσκοπούν στην προστασία και αναβάθμιση της παραλιακής ζώνης του Καλαμακίου, προκειμένου να προστατευθούν ιδιοκτησίες και τουριστικές μονάδες της περιοχής από την έντονη διάβρωση που παρατηρείται. Στοχεύουν επίσης στη διαφύλαξη και την προστασία της θαλάσσιας περιοχής, με στόχο την ανάβάθμισή της ώστε να αποτελέσει πόλο τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης.
«Το πρόβλημα της διάβρωσης των ακτών μας είναι γνωστό. Ένα πρόβλημα που ταλανίζει μεγάλο μέρος των παραθαλάσσιων περιοχών της Δυτικής Ελλάδας, αλλά και ένα σύνθετο ζήτημα προστασίας των θαλασσών και του φυσικού μας περιβάλλοντος. Με γνώμονα την προστασία των ακτών μέσα από την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προχωράει σε κάθε δράση που κρίνεται σκόπιμη. Σε αυτή την κατεύθυνση, πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξει το πιλοτικό έργο που θα εκτελεστεί στην περιοχή του Καλαμακίου της Δυτικής Αχαΐας, το οποίο ενδεχομένως να αποτελέσει ένα έργο – οδηγό και για άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας» ανέφερε ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης, μετά την υπογραφή της σύμβασης.
6.
Σκιαδαρέσης: Για την αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών
ByΙωάννα Δημουλά
29/04/2024
H εξέλιξη των έργων για την αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών στη Δυτική
Αχαΐα (Καλαμάκι) και στην παράκτια ζώνη Ρίου- Αγίου Βασιλείου συζητήθηκε στη
διάρκεια της 2ης ειδικής συνεδρίασης Λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής Δυτική
Ελλάδος κατόπιν σχετικής ερώτησης που κατέθεσε ο επικεφαλής της παράταξης «Νέα
Δυτική Ελλάδα», Σπύρος Σκιαδαρέσης.
Σύμφωνα με την απάντηση που έδωσε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης, Χαράλαμπος
Μπονάνος, όσον αφορά στο έργο για την προστασία της Ακτής Καλαμακίου του
Δήμου Δυτικής Αχαΐας προϋπολογισμού 280.000 ευρώ και διάρκειας 12 μηνών, έχει
υπογραφεί ήδη προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο και είναι σε εξέλιξη η β’ βάση
της διαγωνιστικής διαδικασίας για το έργο που αφορά 120μ. της ακτής, ενώ για το
υπόλοιπο μήκος της ακτής 880 μ. προϋπολογισμού 3.720.000 ευρώ που βρίσκεται
στη φάση μεταφοράς στο ΕΣΠΑ 2021-2027, το έργο θα εκτελεστεί από τον Δήμο.
Αντίστοιχα, για την αποκατάσταση της παράκτιας ζώνης Ρίου- Αγίου Βασιλείου
προϋπολογισμού 9.650.000 ευρώ, μετά την προγραμματική σύμβαση που έχει
υπογραφεί μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Πατρέων κι αφού ξεπεράστηκε η
«εμπλοκή» από το Ελεγκτικό Συνέδριο, έχει εγκριθεί νέα διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης για την δημοπράτηση του έργου με ημερομηνία ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών την 21η Μαΐου 2024.
Ακόμη έγινε γνωστό πως η Περιφέρεια έχει εγκρίνει τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη
Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας» μέσω προγραμματικής σύμβασης
με το Πανεπιστήμιο Πατρών και για τη χρηματοδότηση του έργου έχει υποβληθεί
πρόταση στο ΕΣΠΑ 2021-2027 για έγκριση ποσού 10 εκατ. ευρώ.
Όπως τόνισε ο κ. Σκιαδαρέσης η διάβρωση των ακτών είναι ένα σημαντικό
πρόβλημα, το οποίο έχει ενταθεί λόγω της κλιματικής κρίσης, με αλυσιδωτές
συνέπειες στην τοπική οικονομία και κοινωνία. Μάλιστα, στο πλαίσιο της παρέμβασής
του ανέφερε πως πρέπει άμεσα να ληφθούν πρωτοβουλίες για τη δρομολόγηση
παρεμβάσεων και έργων όχι μόνο στην Αχαΐα, αλλά και στους άλλους δύο Νομούς
της Περιφέρειας που έχουν δεχτεί πλήγμα στην παράκτια ζώνη τους. Ο κ. Φαρμάκης
παραδέχτηκε το πρόβλημα και ανέφερε πως για τους άλλους δύο Νομούς βρίσκεται
σε εξέλιξη η διαδικασία εκπόνησης μελετών.
«Η παράταξή μας θα παρακολουθεί στενά τα έργα και τις ενέργειες για την
αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού προβλήματος που απασχολεί και τους τρεις
Νομούς της Περιφέρειάς μας», δήλωσε ο κ. Σκιαδαρέσης.
...........................
https://ddachaias.gr/me-epitychia-pragmatopoiithike-i.../ Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα για τη διάβρωση των ακτών στην Κάτω Αχαΐα.
30 Μαΐου, 2024
Ετικέτες: