ενδείξεις - αντενδείξεις

πρός τό δεῖν οὕτωΠροηγούμενα εὕσημον λόγον δῶτε
Από τη στιγμή που η πολιτική αφορά στην πραγματικότητα και όχι φανταστικά ή ιδεολογικά κατασκευάσματα και εφόσον η επιστήμη συνεχίζει να έχει λόγο στη ζωή μας, θα πρέπει να γίνουν κατανοητά τα παρακάτω.... ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ

αναρτήθηκε από : tinakanoumegk on : Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2024 0 comments

 

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.
Επειδή με ρωτούν πολλοί, διευκρινίζω!!!
Από τη στιγμή που η πολιτική αφορά στην πραγματικότητα και όχι φανταστικά ή ιδεολογικά κατασκευάσματα και εφόσον η επιστήμη συνεχίζει να έχει λόγο στη ζωή μας, θα πρέπει να γίνουν κατανοητά τα παρακάτω:
1. Τα φύλα καθορίζονται από τα γονίδια και είναι μόνο δύο (2)
2. Κάθε αποκλίνουσα γονιδιακή έκφραση (διπλοειδίες, ΧΧY, ΧΥΥ ή άλλη γονιδιακή ανωμαλία), αποτελεί εξαίρεση και όχι κανόνα της φύσης και πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον τρόπο που ορίζεται από τήν επιστημονική σκέψη και τη φιλοσοφική αντίληψη!
3. Η αντίληψη του ίδιου φύλου, ως διαφορετικού από το γενετικά προσδιορισμένο, αν δεν υπάρχει κάποια σπάνια γονιδιακή ή φυσιολογική παρέκκλιση, θεωρείται διαταραχή προσωπικότητας και αντιμετωπίζεται ιατρικά, πάντα με απόλυτο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ελευθερία του ατόμου.
4. Η σεξουαλική προτίμηση για άτομα του ιδίου φύλου, είναι κοινωνικά αποδεκτή και απόλυτα σεβαστή, πρέπει να προστατεύεται, με γνώμονα τις ατομικές και κοινωνικές ελευθερίες του ανθρώπου, καμία διάκριση (υπέρ ή κατά) πρέπει να συμβαίνει, από την κοινωνία και κυρίως από την πολιτεία, με απόλυτη αυστηρότητα.
5. Το δικαίωμα σε οτιδήποτε, οποιουδήποτε καθορίζεται με μέτρο τα δικαιώματα των άλλων ανθρώπων ή/και κοινωνικών ομάδων και δεν πρέπει να προκαλούν διαταραχές του κοινωνικού ιστού, κάτι που η πολιτεία οφείλει επίσης να σέβεται και να προστατεύει!
6. Το μυστήριο του γάμου, αποτελεί θρησκευτική πράξη και αφορά ρυθμιστικώς, αποκλειστικώς και μόνο τη θρησκευτική ομάδα στην οποία ανήκουν τα πρόσωπα.
7. Η δυνατότητα νομιμοποίησης και μιας σχέσης για κοινωνικούς, οικονομικούς και κυρίως ψυχολογικούς/συναισθηματικούς λόγους, πρέπει να υπάρχει στην πολιτεία, για λόγους συνταγματικής ισονομίας και κοινωνικής ισοτιμίας, καλύπτεται δε με το σύμφωνο συμβίωσης.
8. Η τεκνοποιία, αφορά μόνο φυσιολογικά βιολογικά ζευγάρια (ο ζυγώτης προκύπτει μόνο και αποκλειστικώς, από ένα αρσενικό και ένα θηλυκό γαμέτη, δεν υπάρχει γονέας 1,2,3,...άπειρο!!!) και επομένως δεν μπορεί να αποτελεί δικαίωμα, αλλά μόνο υποχρέωση των δύο φύλων.
9. Ένα παιδί, που κυοφορείται πρέπει να έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να "γαλουχείται" από την βιολογική μητέρα του και όχι από οποιονδήποτε άλλο!!!
10. Η έννοια της παρένθετης μητέρας, δεν μπορεί να αποτελεί επάγγελμα ή εκμετάλλευση. Η βίαιη απομάκρυνση του νεογέννητου, από τη φυσική του μητέρα είναι πράξη απάνθρωπη, αντικοινωνική και προφανώς μη αποδεκτή από μία κοινωνία θηλαστικών (πόσο δε μάλλον ανθρώπων!!!)
Ετικέτες: