ενδείξεις - αντενδείξεις

πρός τό δεῖν οὕτωΠροηγούμενα εὕσημον λόγον δῶτε
Δημήτρης Πατέλης: Νικητής αναδεικνύεται αυτός που διαθέτει το αναγκαίο πλέγμα διαμεσολαβήσεων που τον καθιστά συγκροτημένο νικηφόρο υποκείμενο από την άποψη: 1. της στρατηγικής..., 2. των τακτικών...

αναρτήθηκε από : tinakanoumegk on : Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023 0 comments

 

Σε κάθε σύρραξη νικητής δεν αναδεικνύεται ούτε ο πιο πολυπληθής, ούτε αυτός που διαθέτει αθροιστικά την μεγαλύτερη δύναμη. Νικητής αναδεικνύεται αυτός που διαθέτει το αναγκαίο πλέγμα διαμεσολαβήσεων που τον καθιστά συγκροτημένο νικηφόρο υποκείμενο από την άποψη:
1. της στρατηγικής: μακροπρόθεσμο επιστημονικά διακριβωμένο πραγματοποιήσιμο κύριο σκοπό, &
2. των τακτικών: ενδιάμεσους σκοπούς (βραχυπρόθεσμους & μεσοπρόθεσμους) στον εκάστοτε βέλτιστο συνδυασμό τους ανά εποχή-συγκυρία, συμμάχους-μέτωπα για κάθε τακτικό σκοπό-επίπεδο δράσης, μέσα (υλικά και ιδεατά), τρόπους δράσης-επίτευξης των εκάστοτε σκοπών, οργάνωση (ιεραρχημένο και διατεταγμένο δυναμικό κατά τον βέλτιστο τρόπο-μορφή για την επίτευξη των σκοπών της εκάστοτε εποχής-συγκυρίας).
Ετικέτες: