ενδείξεις - αντενδείξεις

πρός τό δεῖν οὕτωΠροηγούμενα εὕσημον λόγον δῶτε
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ.

αναρτήθηκε από : tinakanoumegk on : Σάββατο 22 Ιουλίου 2023 0 comments

 

Ερωτηματολόγιο, βοηθούμενος από κείμενο της πολεοδόμου Αικατερίνης Βούζα, που περιείχε προτάσεις της για την Καρδίτσα. Αυτό σαν κίνητρο μήπως βοηθήσει να αρχίσει η σκέψη για ανάλυση και προτάσεις από τους Ξυλοκαστρίτες για το Ξυλόκαστρο:

1.   Ποιο είναι το βασικό κριτήριο πολεοδομικών παρεμβάσεων; (Προς βοήθεια, η Αικατερίνη Βούζα απαντά… « … ο ιστορικός της ρόλος στην ευρύτερη περιοχή…)

2.   Με ποιες ειδικές χρήσεις, ποια πολεοδομική μορφή, ποια αρχιτεκτονική των κατασκευών;

3.   Μέσα από την διερεύνηση και επιστημονική ανάλυση προκύπτουν οι «φυσιογνωμικοί» κανόνες της πόλης μεταξύ των οποίων προσδιορίζονται οι μορφές χρήσεων;

4.   Σε επίπεδο των αξιόλογων κτισμάτων ή αστικών διαμορφώσεων λειτουργούν ως Πολεοδομικά Σύμβολα;    

- Πρέπει να προηγηθεί μια έρευνα σχετικά με τις περιοχές επιρροής για κάθε σύμβολο , τον εντοπισμό της αξίας του από διάφορες απόψεις…σε ένα αξιολογικό άξονα παρεμβάσεων;  

- Έχει υπάρξει μελέτη αξιολόγησης των σημαντικών τοποσήμων, ώστε να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με την αναγκαιότητα παρέμβασης;                                              - Ποιους θεωρείτε κεντρικούς τόπους της πόλης;

5.    Η πόλη αποτελεί διοικητικό κέντρο… διοικεί αγροτική περιοχή, αυτό καθοδηγεί το είδος των εξυπηρετήσεων;    

- Όλοι αυτοί οι τόποι πρέπει να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα ανάπλασης όχι μόνο για αισθητικούς λόγους αλλά και για να λειτουργήσουν ως το σημείο σύνδεσης του αστικού με τον αγροτικό χώρο, να συμπυκνώσουν το νόημα της πόλης ως αστικού κέντρου εξυπηρέτησης της ευρύτερης αγροτικής περιοχής;  

 - Ο τομέας της εκπαίδευσης, πλην των κλασικών μορφών, οφείλει να αφορά και στον αγροτικό πληθυσμό και πολύ περισσότερο στη σύνδεση μεταξύ αστικού και αγροτικού πληθυσμού;

6.   Θεωρείτε αναγκαίο ένα σοβαρό προγραμματισμό, με βοήθεια έμπειρων επιστημόνων, με την συνεργασία πανεπιστημίων… εμπειρίες επιτυχημένων αστικών αναπλάσεων;

Ετικέτες: