ενδείξεις - αντενδείξεις

πρός τό δεῖν οὕτωΠροηγούμενα εὕσημον λόγον δῶτε
Συλλογισμοί κοινωνικά επαρκείς και ωφέλιμοι, δηλαδή προτάσεις δημόσιων θεματικών:

αναρτήθηκε από : tinakanoumegk on : Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023 0 comments

 Συλλογισμοί κοινωνικά επαρκείς και ωφέλιμοι, δηλαδή προτάσεις δημόσιων θεματικών:

1. «…τα αίτια είναι πολύ βαθύτερα και αφορούν τον ίδιο τον ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ τους, πολιτικά, οικονομικά, θεσμικά και κοινωνικά».
2. «Η χώρα χρειάζεται ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο με ΕΝΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ και δημοκρατικές λειτουργίες, που θα βάλουν φρένο στην ασυδοσία οικονομικής και πολιτικής ελίτ».
(ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΒΕΛΑ, Dimitrios Kouvelas )«…Β) Επιστροφή της παραγωγικής συνείδησης με υψηλή ένταση γνώσης, παιδεία τόπου και προϊόντος, μηχανισμούς αξιολόγησης ποιότητας. Μία νέα σύγχρονη στρατηγική ανάπτυξης, δημιουργίας, επιχειρηματικότητας, με ανταγωνισμό στην επινοητικότητα, στην ικανότητα να δημιουργείς υλικά, συνεργασίες, δίκτυα. Αυτά τα υπηρετεί η επένδυση σε όλο το πεδίο της συμβολικής και πολιτισμικής κληρονομιάς, η ενεργοποίηση ενός δικτύου επιστημονικού και καλλιτεχνικού δυναμικού, τα πολιτισμικά προϊόντα της δημιουργικής τάξης των νέων. Το πεδίο συλλογικής αναφοράς αναδιαμορφώνει κοινότητα, ταυτότητες εντοπιότητας, αισθήματα κοινής ζωής, συσσωρεύει κοινωνικό κεφάλαιο…» - ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ -ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΄19- ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΟΥ: https://www.tinakanoume.gr/2019/05/2019.html
Ετικέτες: