ενδείξεις - αντενδείξεις

πρός τό δεῖν οὕτωΠροηγούμενα εὕσημον λόγον δῶτε
«Μνημειακή Τοπογραφία της Πρωτοβυζαντινής Κορίνθου (παλαιοχριστιανικοί ναοί)» του Απόστολου Παπαφωτίου

αναρτήθηκε από : tinakanoumegk on : Κυριακή 26 Δεκεμβρίου 2021 0 comments

 

Μόλις εκδόθηκε το νέο μου βιβλίο με τον τίτλο «Μνημειακή Τοπογραφία της Πρωτοβυζαντινής Κορίνθου (παλαιοχριστιανικοί ναοί)» από τις εκδόσεις Καταγράμμα, το οποίο βασίζεται στην προσωπική μου επιδίωξη και αναζήτηση για τη γνώση και την κατανόηση της σημαντικής βασιλικής του Αγίου Λεωνίδη και των άλλων μικροτέρων ανασκαφεισών βασιλικών ως εκφράσεων της εν πολλοίς ανεξερεύνητης Πρωτοβυζαντινής Κορίνθου.
Στόχος του βιβλίου είναι όχι μόνο η έρευνα της μνημειακής τοπογραφίας, μέσω των εξεταζομένων βασιλικών, αλλά και το γενικότερο φυσικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτές δομήθηκαν και αναπτύχθηκαν.
Η Κόρινθος αποτελεί βασικό τόπο έρευνας και μελέτης θεμάτων της παλαιοχριστιανικής αρχιτεκτονικής, τέχνης και λατρείας. Ειδικότερα η βασιλική του Λεχαίου αποτέλεσε αντικείμενο συστηματικής ανασκαφής από τον αείμνηστο και σοφό καθηγητή Δημήτριο Πάλλα κατά τους χρόνους 1956-1965. Ομοίως και οι άλλες γνωστές βασιλικές της Κορίνθου ανασκάφηκαν συστηματικά από διακεκριμένους αρχαιολόγους, περίπου την ίδια εποχή. Η έρευνά τους όμως περιορίσθηκε κυρίως στη περιγραφή και στα ευρήματα, κινητά και σταθερά, των ανασκαφών, και δεν έγινε περαιτέρω συστηματική μελέτη για καμία από αυτές.
Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο

Ετικέτες: