ενδείξεις - αντενδείξεις





πρός τό δεῖν οὕτω



Προηγούμενα εὕσημον λόγον δῶτε








ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ...ΑΝΑΜΙΓΝΥΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΚΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΘΑ ΣΤΕΡΕΥΑΝ...

αναρτήθηκε από : tinakanoumegk on : Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021 0 comments

 «Απ' όλες τις εξουσίες, η πιο αμείλικτη από πρακτική άποψη κι η πιο ακατάδεκτη και τυραννική από κοινωνική, θα ήταν εκείνη που θα εγκαθιδρυόταν στ' όνομα της επιστήμης. Το καθεστώς αυτό θα ήταν ικανό να παραλύσει τη ζωή και την κίνηση της κοινωνίας. Οι “σοφοί”, πάντα φαντασμένοι, πάντα ακατάδεκτοι κι ανίκανοι, θάρχιζαν ν’ αναμιγνύονται παντού κι οι πηγές της ζωής θα στέρευαν κάτω απ' την ανάσα των αφαιρέσεών τους.

(…)
Αυτό που κηρύσσω είναι λοιπόν, ως ένα βαθμό, η εξέγερση της ζωής ενάντια στην επιστήμη ή, μάλλον, ενάντια στη διακυβέρνηση της επιστήμης, όχι για να κατα­στρέψουμε την επιστήμη - αυτό θα ήταν εσχάτη προδοσία ενάντια στην ανθρωπότητα - αλλά για να την ξαναβάλουμε στη θέση της, έτσι ώστε να μην μπορεί να ξαναφύγει πια από ‘κει».
— Μιχαήλ Μπακούνιν, ΒΙΒΛΙΟ: “θεός και κράτος”
ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ: Dbrtxn Trimitra
Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο και κείμενο που λέει "Η εργασιακή ενέργεια του ανθρώπου, που είναι η μέγιστη δόξα και σωτηρία του, καθώς η εργασία είναι η πράξη διά της οποίας ο άνθρωπος γίνεται δημιουργός, διαμορφώνει τον κόσμο του είναι το θεμέλειο και η συνθήκη της ανθρώπινης ύπαρξης και, ομοίως, το μέσο διά του οποίου o άνθρωπος κερδίζει την ίδια στιγμή την ελευθερία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια του. Adespotos36 Μιχαήλ Μπακούνιν"

Ετικέτες: