ενδείξεις - αντενδείξεις

πρός τό δεῖν οὕτωΠροηγούμενα εὕσημον λόγον δῶτε
Διδάχθηκε το μάθημα της Κοινωνιολογίας για τελευταία φορά στα Λύκεια της χώρας.

αναρτήθηκε από : tinakanoumegk on : Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021 0 comments

 

Η κοινωνιολογία μάς προτρέπει να εξετάσουμε πτυχές του κοινωνικού μας περιβάλλοντος, τις οποίες μπορεί διαφορετικά να αγνοούσαμε ή να θεωρούσαμε δεδομένες. Μας επιτρέπει να βλέπουμε κάτω από την επιφάνεια της καθημερινότητας.
*Σήμερα, διδάχθηκε το μάθημα της Κοινωνιολογίας για τελευταία φορά στα Λύκεια της χώρας καθώς αυτό καταργήθηκε μετά από 39 χρόνια ανελλιπούς παρουσίας
Σύμφωνα με τον Ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» επέρχονται δραματικές αλλαγές στα διδασκόμενα μαθήματα του Γενικού Λυκείου ιδιαίτερα αυτά των κοινωνικών επιστημών που αποτελούν το αντικείμενο του εν λόγω κλάδου.
Συγκεκριμένα:
1) καταργήθηκε το μάθημα της Κοινωνιολογίας όχι μόνο από πανελλαδικώς εξεταζόμενο, αλλά και εξαφανίστηκε από το ωρολόγιο πρόγραμμα του Λυκείου, χωρίς κάποια επιστημονική ή παιδαγωγική αιτιολόγηση, και χωρίς να ληφθούν υπόψη τα σχόλια της δημόσιας διαβούλευσης, όπου η πλειονότητα της εκπαιδευτικής κοινότητας εξέφραζε την διαφωνία της με την αφαίρεση της Κοινωνιολογίας.
2) καταργήθηκαν δύο ακόμη μαθήματα Κοινωνικών Επιστημών από τη B΄ Λυκείου.
Το μάθημα γενικής παιδείας «Σύγχρονος Κόσμος, Πολίτης και Δημοκρατία»,
και το μάθημα κατεύθυνσης «Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών».
Έτσι το 2020 και το 2021 τα παιδιά της Β΄ Λυκείου, που αποκτούν δικαίωμα ψήφου ΔΕΝ διδάσκονται το μάθημα "Πολίτης και Δημοκρατία", που αναφέρεται στις εκλογές, τα όργανα και τις λειτουργίες του κράτους, το Σύνταγμα, τα δικαιώματα, το Διεθνές Δίκαιο.
Επίσης, μειώθηκε κατά μία ώρα η διδασκαλία, της «Πολιτικής Παιδείας», στην Α’ Λυκείου.
Πρόκειται για εξοστρακισμό από το Λύκειο των Κοινωνικών Επιστημών και της Πολιτειακής Αγωγής των Ελλήνων μαθητών και την αρχή της εξαφάνισης ενός ολόκληρου κλάδου από τη Δημόσια Εκπαίδευση, του ΠΕ78, ο οποίος αποτελείται από Κοινωνιολόγους, Πολιτικούς επιστήμονες και Νομικούς.
Άμεσο αποτέλεσμα της παραπάνω εξέλιξης ήταν να γεμίσουν οι πίνακες των ΠΥΣΔΕ όλης της χώρας με υπεράριθμους συναδέλφους ΠΕ78- ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.
Ακόμη θίγεται και ο κλάδος των Οικονομολόγων ΠΕ 80, οι οποίοι είχαν κοινή ανάθεση με τους Κοινωνικούς Επιστήμονες τα παραπάνω τρία μαθήματα.
Αναπληρωτές Βθμιας (ΓΕΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ Εκπαίδευσης)
Μπορεί να είναι εικόνα ένα ή περισσότερα άτομα και κείμενο που λέει "Κοινωνιολογίς Î' ΓΕΝΙΚΟΥ ٨۸ ΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ όμος NEA ΕΚΔΟΣΗ έλος"

Ετικέτες: