ενδείξεις - αντενδείξεις

πρός τό δεῖν οὕτωΠροηγούμενα εὕσημον λόγον δῶτε
Συζητήσεις Υπαίθρου για το Κοινό Έδαφος. σε 5 χωριά του νομού Έβρου. Μέσα από έναν δημιουργικό διάλογο

αναρτήθηκε από : tinakanoumegk on : Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 0 comments
Ξεκινήσαμε τις Συζητήσεις Υπαίθρου σε χωριά του νομού Έβρου. Μέσα από μία συμμετοχική διαδικασία, πολίτες όλων των ηλικιών δημιουργούν έναν «κοινοτικό χάρτη» του τόπου τους, συζητώντας τις χρήσεις γης και εντοπίζοντας τις κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα εδάφη στην περιοχή τους.
Στο Κοινό Έδαφος χρησιμοποιούμε διάφορα εργαλεία Συμμετοχικής Αξιολόγησης της Υπαίθρου (Participatory Rural Appraisal) για να ενημερώσουμε αλλά και να συλλέξουμε μαζί με τους πολίτες χρήσιμα ποιοτικά δεδομένα για τους Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Ο χρήστης Κοινό Έδαφος πρόσθεσε 11 νέες φωτογραφίες στο άλμπουμ: Συζητήσεις Υπαίθρου για το Κοινό Έδαφος.

σε 5 χωριά του νομού Έβρου. Μέσα από έναν δημιουργικό διάλογο οι συμμετέχοντες ανταλλάσσουν εμπειρίες σχετικά με αειφόρες και επιζήμιες πρακτικές διαχείρισης της γης και συνδιαμορφώνουν προτάσεις για πολιτικές και δράσεις αποκατάστασης υποβαθμισμένων εδαφών. Οι Συζητήσεις Υπαίθρου απευθύνονται σε επαγγελματίες αγρότες, ερασιτέχνες καλλιεργητές, εκπροσώπους συλλογικών φορέων αλλά και όλους όσους ενδιαφέρονται για τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη.
Ετικέτες: