ενδείξεις - αντενδείξεις

πρός τό δεῖν οὕτωΠροηγούμενα εὕσημον λόγον δῶτε
Περιληπτική προσέγγιση του νομοσχεδίου για ΟΤΑ - Δυστυχώς δεν προλάβαμε να δούμε τις ατέλειες και τα προβλήματα στην πράξη του ν. 4555/2018 «Κλεισθένης» σε σχέση με την εφαρμογή της απλής αναλογικής και έχουμε ήδη την ακύρωσή του.

αναρτήθηκε από : tinakanoumegk on : Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019 0 comments
Περιληπτική προσέγγιση του νομοσχεδίου για ΟΤΑ

Luxemburg © Florin Balaban

Δεν ξέραμε αλλά φαίνεται ότι θα μάθουμε εξαιρετικά δύσκολα την έννοια της "συναίνεσης" !

Δυστυχώς δεν προλάβαμε να δούμε τις ατέλειες και τα προβλήματα στην πράξη του ν. 4555/2018 «Κλεισθένης» σε σχέση με την εφαρμογή της απλής αναλογικής και έχουμε ήδη την ακύρωσή του.
Ορισμένες παρατηρήσεις για το νέο νομοσχέδιο που αφορά θέματα ΟΤΑ θα μπορούσαν να ήταν:
α) Ελέγχεται η έννοια της ισονομίας ψήφου. Δίνεται η δυνατότητα συμπράξεων παρατάξεων, μόνο όταν συμπράττουν με την παράταξη του Δημάρχου!
Ακόμα και αν συμφωνήσουν όλοι από μία παράταξη, να αποχωρήσουν από τη σύμπραξη στις μετέπειτα κατανομές των οργάνων λογίζονται ως αριθμός στην παράταξη του Δημάρχου. Το ίδιο ισχύει στην περίπτωση που προσχωρήσουν σε άλλη παράταξη.
β) Αλλοιώνει τα δεδομένα των εκλογών καθότι διορίζει εκ των υστέρων – παρά την εκλογή και με γνωστά τα ονόματα –  τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, ορίζοντας ως πρόεδρο τον πλειοψηφίσαντα του πρώτου συνδυασμού και όχι όπως οριζόταν τον εκλεγόμενο μεταξύ των πλειοψηφισάντων, των δύο πρώτων σε ψήφους συνδυασμών, από το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας.
γ) Μεταφέρει αρμοδιότητες στην οικονομική επιτροπή, που διορίζεται με πλειοψηφία από τον Δήμαρχο, ανεξαρτήτως ποσοστού Α΄ γύρου και θεωρεί τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής αποκλειστικές χωρίς δυνατότητα ελέγχου (έγκριση) από το Δημοτικό Συμβούλιο.
δ) Αφαιρεί κάθε δικαίωμα απόφασης των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων για την περιοχή τους δίνοντας μόνο γνωμοδοτικό και εισηγητικό χαρακτήρα σχετικά με ποια έργα ή δράσεις θα εκτελεστούν στην κοινότητα ή το ποια θα είναι η επενδυτική κατανομή του αναλογούντος ποσοστού των κεντρικών αυτοτελών πόρων. Βέβαια η εκλογή με ξεχωριστή κάλπη δημιουργεί μια de facto μορφή αυτοδιοίκησης 3ου βαθμού γεγονός μη συμβατό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 102 του Συντάγματος. Η προηγηθείσα και καταργηθείσα αποφασιστική αρμοδιότητα πάντως όφειλε να είχε όρους και προϋποθέσεις εφαρμογής κυρίως για την αποφυγή ρουσφετολογικών υλοποιήσεων και μεροληπτικής πολιτικής.