ενδείξεις - αντενδείξεις

πρός τό δεῖν οὕτωΠροηγούμενα εὕσημον λόγον δῶτε
Οικογενειακή γεωργία (Της επιστήμης και της κοινωνίας - 28 Ιουνίου, 2019 - Γιάννης Σχίζας)

αναρτήθηκε από : tinakanoumegk on : Τρίτη 2 Ιουλίου 2019 0 comments

Ο Οργανισμός Τροφίμων & Γεωργίας (FAO) και το Διεθνές Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (IFAD) παρουσίασαν το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Η Δεκαετία της Οικογενειακής Γεωργίας 2019-2028». Οικογενειακές είναι σήμερα περισσότερες από το 90% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων παγκοσμίως, παράγουν δε το 80% του συνόλου της αξίας διατροφής στον πλανήτη. Είναι βασικοί παράγοντες της βιώσιμης ανάπτυξης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο τερματισμός της πείνας στον πλανήτη, και όλες οι μορφές υποσιτισμού. Πρέπει να αυξηθεί, για τους αγρότες οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, η πρόσβαση σε συστήματα κοινωνικής προστασίας, σε χρηματοδότηση, σε αγορές, σε κατάρτιση και σε ευκαιρίες δημιουργίας εισοδήματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι οικογενειακές αγροτικές εκμεταλλεύσεις παρέχουν υγιεινά τρόφιμα, αλλά και τρόφιμα που συνδέονται με πολιτιστική κληρονομιά των τοπικών κοινωνιών, ενώ παρέχουν ευκαιρίες απασχόλησης εντός και εκτός του αγροτικού τομέα και βοηθούν στην ανάπτυξη των αγροτικών οικονομιών. Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι οι οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις διατηρούν και αποκαθιστούν τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα και χρησιμοποιούν μεθόδους παραγωγής που μπορούν να συμβάλουν στη μείωση ή την αποτροπή των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή.

https://edromos.gr/82899-2/
meatnews.gr, 31/5/2019
Ετικέτες: