ενδείξεις - αντενδείξεις

πρός τό δεῖν οὕτωΠροηγούμενα εὕσημον λόγον δῶτε
ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ / Ομάδα Πολιτών Ευτοπία: Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΜΠΟΡΕΙ, ΑΝ …

αναρτήθηκε από : tinakanoumegk on : Σάββατο 16 Μαρτίου 2019 0 comments
Σε μια περιφερειακή χώρα, όπως η Ελλάδα, που έχει σχέσεις άνισης ανάπτυξης και ανταλλαγής με τις πλούσιες και μητροπολιτικές χώρες, με ένα δορυφορικό και εξαρτημένο κράτος, με το συγκεκριμένο πολιτικό προσωπικό και την συγκεκριμένη ομάδα των οργανικών διανοουμένων, το πρόταγμα της Εθνικής ανεξαρτησίας είναι καθοριστικό. Και εξ αυτών συνάγεται ότι το κοινωνικό ζήτημα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το εθνικό και οπωσδήποτε όχι σε αντίθεση μεταξύ τους.
Με δεδομένη την γεωπολιτική εξάρτηση ως αίτιο, ήταν αναμενόμενο η χώρα να τεθεί σε καθεστώς "μνημονίων", κατάσταση που επιδεινώθηκε από την διαχρονική παρασιτική λειτουργία της εγχώριας ιθύνουσας τάξης.
Αρνούμαστε την ιδέα της «Ψωροκώσταινας» και ό,τι αυτή συνεπάγεται. Αυτό προϋποθέτει σοβαρή ανάλυση της πραγματικότητας, ένα νέο πολιτικό αλφάβητο και λεξιλόγιο, νέα πολιτικά υποκείμενα, μακριά από τις "υποκλίσεις" σε ακραίες νεοφιλελεύθερες προσεγγίσεις και από την άλλη πλευρά σε "αλλότριες φωνές" - ιδεολογικά εργαλεία του 19ου αιώνα.
Ο ΤΟΠΟΣ μας, η ΗΠΕΙΡΟΣ είναι ένας ιδανικός τόπος, Εγνατίας και Ιονίας οδού γωνία. Έχει λοιπόν μεγάλη γεωπολιτική και γεωστρατηγική σημασία. Έχει το πλεονέκτημα, η Ιστορία και η Γεωγραφία να είναι σύμμαχοι. Η ΗΠΕΙΡΟΣ έχει άλλου τύπου δυνατότητες που μπορούν να την απεγκλωβίσουν από την μίζερη υπαρκτή κατάσταση. Έχει ένα εξαιρετικό τοπίο, προίκα της φύσης που δεν πρέπει να αφεθεί ως «προίκα» σε τοποφάγους. Με δεδομένο ότι κάθε τόπος έχει συγκεκριμένη φέρουσα ικανότητα και συγκεκριμένες δυνατότητες είναι καιρός να δομήσουμε ένα καταστατικό του ΤΟΠΟΥ, του Εδάφους της Ηπείρου.
Η Ήπειρος μπορεί να έχει καλύτερη τύχη …
Αν ο αγροδιατροφικός τομέας - το μεγάλο πλεονέκτημα της περιοχής - συνδυάζεται με έναν «έξυπνο» και ήπιο τουρισμό. Η μεγάλη βιοποικιλότητα της περιοχής μπορεί να οδηγήσει σε παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.Αυτό προϋποθέτει μια άλλου είδους καλλιέργεια και όχι ημιμάθεια.
Αν οι μεταμορφώσεις του γάλακτος οδηγούσαν σε παραγωγή 100 ηπειρωτικών τυριών, αν δημιουργούνταν 100 διαφορετικές ετικέτες κρασιού και αν 100 αρχαιολόγοι έφερναν στην επιφάνεια τον πλούτο της διαχρονικής επικράτειας της Ηπείρου.
Αν ένα Δίκτυο Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων της περιοχής συνδυάζεται με την Γαστρονομία του Τόπου .Συνδυασμός που εκτός των άλλων είναι ιδιαίτερα επίκαιρος και αναγκαίος σήμερα, πέρα των οικονομικών παραμέτρων και για λόγους ανάδειξης της Ιστορίας της περιοχής.
Αν η Ήπειρος έρθει σε επαφή, επικοινωνία, ανταλλαγή με τις Περιφέρειες που βρέχονται από το Ιόνιο πέλαγος και την Αδριατική θάλασσα
Αν απαιτήσουμε από την «Αθήνα» να επιστρέψει μέρος της προσφοράς των Εθνικών Ευεργετών.
Αν τα χρήματα αυτά οδεύσουν σε ένα ταμείο , ταμείο αλληλεγγύης, προς την νεολαία μας , για τις σπουδές και τα πρώτα επαγγελματικά τους βήματα για να ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ στην Ήπειρο.
Αν ολοκληρωθούν στο σύνολό τους οι υποδομές - εκτός των οδικών αξόνων - το φυσικό αέριο, ο ηλεκτροσιδηρόδρομος, τα διεθνή αεροδρόμια, τα διαδικτυακά μέσα επικοινωνίας με πρόσβαση σε όλους
Αν ενισχύσουμε την ιδέα της ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, άρα της ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ και της ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ.
Για να ξεφύγουμε επιτέλους από την δυστοπία, και να περάσουμε στην ΕΥΤΟΠΙΑ και την ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ, κάτι που δεν αποτελεί ουτοπία.
Με αυτές και άλλες προϋποθέσεις η Ήπειρος θα πετύχει την αναστροφή, την επιστροφή της ξενιτεμένης νεολαίας, την ανάσχεση της υπογεννητικότητας, την αναγέννηση της υπαίθρου στην κατεύθυνση της αυτάρκειας και τα αναγκαία βήματα προς το μέλλον.
Χρειάζεται μια Παν-Ηπειρωτική Απόφαση.
Βασίλης Λαγός-Πολιτικός Μηχανικός-μέλος της Ομάδας Πολιτών Ευτοπία.

[email protected] - 6944313051