ενδείξεις - αντενδείξεις

πρός τό δεῖν οὕτωΠροηγούμενα εὕσημον λόγον δῶτε
Κ. Δεσποινιάδης - ΦΡΑΝΤΣ ΚΑΦΚΑ. Ο ΑΝΑΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ Kυκλοφόρησε σε 3η ριζικά επαυξημένη και επανεπεξεργασμένη έκδοση το βιβλίο για τον Κάφκα.

αναρτήθηκε από : tinakanoumegk on : Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 0 comments
Η τρίτη έκδοση, καρπός σχεδόν εικοσαετούς μελέτης του καφκικού έργου, δουλεύτηκε με άξονα τα 7 δοκίμια της προηγούμενης έκδοσης, υπέστη ριζική επανεπεξεργασία (μολονότι ο πυρήνας της επιχειρηματολογίας ούτε άλλαξε ούτε αναθεωρηθήκε) και εμλουτίστηκε φτάνοντας στο υπερδιπλάσιο μέγεθος.
Στο βιβλίο αυτό αναδεικνύεται η πολιτική-αναρχική διάσταση των γραπτών του Κάφκα και εξετάζεται το γιατί αποσιωπήθηκε αυτή η παράμετρος από την επίσημη κριτική, καθώς και γιατί υποβαθμίστηκε η αντίστοιχη σύνδεσή του με αναρχικούς κύκλους της Πράγας από πολλούς βιογράφους του.
Ετικέτες: