ενδείξεις - αντενδείξεις

πρός τό δεῖν οὕτωΠροηγούμενα εὕσημον λόγον δῶτε
σβεννύναι μᾶλλον

αναρτήθηκε από : Γρηγόρης Κλαδούχος on : Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018 0 comments
Φωτογραφία της Άβα Μπουλούμπαση.
Ανδρέας Χασάπης
Ηράκλειτος (προσωκρατικός φιλόσοφος, 6ος-5ος αι. π. Χ., απόσπασμα 43):
"Ύβριν χρὴ σβεννύναι μᾶλλον ἢ πυρκαϊήν"
Δηλαδή: "είναι πιο αναγκαίο να σβήνει κανείς την ύβρη (έπαρση) παρά την πυρκαγιά"
(από δημοσίευση του Μύρωνα Μιχαηλίδη)

Φωτογραφία του Γιάννης Κων. Κρούσος.
Ετικέτες: